Android developers

Niemand kan zich nog een wereld voorstellen zonder mobiele telefoons. In twintig jaar tijd heeft de mobiele telefonie zich ontwikkeld van een buitenissigheid tot verreweg het belangrijkste medium voor communicatie, informatievoorziening, kennisvergaring en ontspanning binnen de hedendaagse maatschappij. Nadat in het laatste decennium van de 20e eeuw internet doorbrak, heeft in de jaren na de millenniumwisseling voor veel mensen de telefoon grotendeels de rol van de personal computer overgenomen. Dankzij deze revolutie is het belang van ervaren developers van mobiele toepassingen voor vrijwel alle professionele organisaties sterk gegroeid.

Óscala is altijd actief op zoek naar de beste Android developers?

Van de weinige gangbare operating systems in de mobiele telefonie is Android al geruime tijd het belangrijkste. Bij veel bedrijven bestaat hierom een nadruk op de ontwikkeling van apps voor juist dit populaire platform. Developers met een Android-specialisme en voldoende ervaring om ook gecompliceerder toepassingen te kunnen ontwikkelen, zijn in Nederland echter bijzonder moeilijk te vinden. Dit is geen ontwikkeling van vandaag of gisteren: het potentieel aan adequaat opgeleide technische professionals loopt in ons land al langer achter op de actuele vraag. Nu het met de economie weer beter gaat, is de vraag naar goede developers explosief toegenomen. De Nederlandse aanvoer van dit soort mensen is, zeker nu, simpelweg niet toereikend.

Óscala heeft dit spanningsveld tussen vraag en aanbod tijdig onderkend en is zich gaan toeleggen op de werving & selectie en detachering van talent uit het buitenland. Onze aanpak heeft geleid tot een krachtig netwerk waarbinnen zich op verschillende buitenlandse markten altijd een passende developer voor uw project aandient.

Kan mijn bedrijf ook gebruik maken van de expertise van Óscala?

Het inschakelen van personeel uit IT-pools in verschillende Oost- en Zuid-Europese, Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen is relatief nieuw en was ook voor veel van onze klanten tot voor kort onbekend terrein. Door de toename van het belang van goede Android apps is er echter veel voor te zeggen om juist op dit specifieke terrein nieuwe wegen te bewandelen. Het aantrekken van buitenlands talent is voor vrijwel elk bedrijf bereikbaar en biedt per saldo een aantal voordelen. Niet alleen zijn IT-deskundigen in deze landen talrijker en dus gemakkelijker te vinden, ook is hun opleidings- en ervaringsniveau vaak beter dan zijn de loonkosten in deze landen meestal lager. Zo levert het in dienst nemen van buitenlandse specialisten financieel een kostenbesparing op..

Waarom komen getalenteerde developers zo graag naar Nederland

Het betrekken van personeel uit de landen waar Óscala naar geschikte Android developers zoekt, is van alle kanten gezien een succesverhaal. Niet alleen voor onze Nederlandse klanten, maar zeker ook voor de professionals die aan onze strenge selectie-eisen kunnen voldoen. Hun wachten uitdagende projecten in Nederland, een land waarvan velen vroeger slechts konden dromen om ooit nog eens te mogen werken. En in het kielzog van het werken aan al die ambitieuze projecten in een inspirerende werkomgeving, worden ze beloond met een goed inkomen en vergroten ze hun marktwaarde door veel nieuwe ervaringen en een waardevolle aanvulling op hun cv. Het laat zich raden dat u met deze door Óscala geselecteerde professionals zeer gemotiveerde en loyale mensen binnenhaalt, die met een opmerkelijke inzet en ongehoord commitment voor u aan de slag zullen gaan.

Referenties