.NET developers

Nederlandse bedrijven zijn al geruime tijd naarstig op zoek naar goede .NET developers. Het aanbod in Nederland is schaars en bovendien is de ene dot NET developer de andere niet. Het .NET-platform is immers niet zozeer een programmeertaal waarmee veel specifieke apps te schrijven zijn, als wel een raamwerk voor combinaties van programmeercode die gezamenlijk tot een bepaald resultaat leiden. Door de huidige krapte op de markt voor .NET-developers afficheren sommigen zich daarom graag als specialist op dit gebied, terwijl anderen die dat niet expliciet doen wellicht beter in het voor een project gezochte profiel passen.

Laat Óscala voor u werken

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan

Naam: *
E-mail: *
Telefoon: *

Of bel: +31 (0)23 822 44 06

Welke .NET developers zoeken wij in het buitenland?

Doordat .NET een nogal specifiek specialisme is, vereist het werven en selecteren van specialisten op dit gebied ook een specifieke aanpak. .NET-vaardigheden zijn voor veel opdrachtgevers relatief onbekend terrein en worden in functieprofielen relatief vaak (te) diffuus gedefinieerd. Hierdoor is kennis van het specialisme én kennis van de markt essentieel om opdrachtgevers voor teleurstellingen te behoeden. Óscala zet in op kandidaten die daadwerkelijk een sterk ontwikkeld gevoel hebben voor dot NET, in plaats van op allrounders die incidenteel ook wel eens met het .NET-bijltje hebben gehakt en een .NET-specialisatie vooral uit oogpunt van carrièreperspectief op hun CV hebben staan. Allround skills kunt u immers gemakkelijk oplossen door andere mensen in uw team te betrekken. Diepgaande knowhow van .NET heeft daarentegen maximale toegevoegde waarde bij het realiseren van uw doelstellingen.

Met dit als uitgangspunt kijken wij bij het zoeken naar geschikte developers vanzelfsprekend nauwlettend naar de aanvullende ervaring van de beschikbare programmeurs. In de landen waar Óscala actief is, is weliswaar vaak een groter aanbod van IT-talent, maar daarmee is optimale aansluiting bij het verwachtingspatroon van de Nederlandse bedrijven waarvoor wij werken nog niet gegarandeerd.

Waar kunnen door Óscala geselecteerde .NET developers komen te werken?

.NET is een wijdverbreid platform dat in complexe programmatuur grote voordelen biedt. Het aantal toepassingen dat voor .NET-omgevingen wordt geschreven en ontwikkeld is legio. Vroeg of laat krijgen alle IT-projecten in meer of mindere mate met elementen van .NET te maken. Dit betekent dat zeer veel Nederlandse bedrijven, zowel kleine als grote, zowel gerenommeerde als startups, werk voor dot NET developers hebben. Door de aangetrokken economie en de steeds verder in de samenleving ingrijpende digitalisering, én door het gebrek aan voldoende gekwalificeerde in Nederland opgeleide medewerkers, valt er een groeiende behoefte aan buitenlands .NET-talent te signaleren.

Waarom Óscala bij uw zoektocht naar .NET developers?

Óscala is doorlopend op zoek naar talentvolle .NET developers. Wij staan hierbij in voortdurend contact met onze geselecteerde buitenlandse relaties. Zij staan middenin de lokale IT-branche en beschikken over de kennis en het netwerk om bij elke vraag de juiste personen te vinden. Het voordeel van deze aanpak is dat wij voor elke behoefte op verschillende markten de beste mensen kunnen vinden. Dit betaalt zich voor u als onze klant op verschillende manieren terug: u kunt optimaal profiteren van de sterke kanten van een groot aantal buitenlandse markten. Zo kan het ene land koploper zijn in het internet of things, terwijl in een ander land mobiele toepassingen weer een sterk punt kunnen zijn.

Daarnaast levert de multinationale benadering van Óscala vaak financieel voordeel op: het aanbod op al die lokale markten is nu eenmaal ook van invloed op de prijs. Voldoende aanbod van een bepaalde discipline betekent meestal: lagere kosten.

Voor buitenlandse developers houdt het werken aan een Nederlands project eveneens een aantal kansen in. Naast een vaak betere beloning dan in eigen land, spelen ook motieven als nieuwe ervaringen, uitdagender opdrachten en een meerwaarde voor het cv een rol. De professionals die door Óscala voor Nederlandse opdrachtgevers worden geselecteerd, combineren hun kennis en ervaring dan ook zonder uitzondering met een buitengewone dosis enthousiasme en betrokkenheid.

Referenties